Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан

Инээмсэглэл бидэнд урам

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/

Дорноговь Эрүүл мэндийн газар